Kontakt

Udruga Slobodna škola - društvo za promicanje demokratskog obrazovanja
Jezero I dio, Jezero 108, 47304 Plaški
Matični broj: 2402289
Žiro račun: Karlovačka banka 240008 111 000 2809
IBAN: HR79 2400 0811 1000 2809
info@slobodnaskola.hr

Sanja Tapušković
e-pošta: sanja.tapuskovic@gmail.com
mobile 095 777 1007