Aktivnosti Udruge

Suradnja udruge Slobodna škola i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

U postojećem Zakonu o odgoju i obrazovanju alternativno se obrazovanje spominje tek deklarativno. Upravo je to jedan od važnijih razloga zašto je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odlučilo poraditi na izmjenama pojednih članaka postojećeg Zakona kako bi se uskladili s potrebama i zahtjevima alternativnih škola.

Program Aktivni građani

Predsjednika udruge Dragana Bolješić Knežević  ovog je  ljeta boravila u studijskoj posjeti organizaciji Creation Development Trust u mjestu Bleangarw u Walesu, UK. Posjet je organiziran u sklopu programa Leonardo da Vinci koji je provodio British Council, Hrvatska. U sklopu programa Dragana je pohađala i radionice o Aktivnom građanstvu u Centru za Mlade Grabrik u Karlovcu.

 

Okrugli stol "Pluralizam u hrvatskom obrazovanju"

U zagrebačkom Europskom domu 15.11. organiziran je okrugli stol s temom “Pluralizam u hrvatskom školstvu”. Organizatori skupa bile su tri alternativne škole koje trenutno postoje u Hrvatskoj: Waldorfska škola iz Zagreba , Montessori škola iz Zagreba te riječka Waldorfska škola.  Ispred udruge Slobodna škola skupu su nazočile predsjednica Dragana Bolješić Knežević i tajnica Martina Vičić Crnković. 

O EUDEC-u

EUDEC Council (Upravni odbor EUDEC-a) održava tjedne sastanke putem Skype-a na kojima redovito sudjelujem. Krajem listopada odvija se i privi izravni sastanak članova upravnog odbora. Nažalost, zbog obaveza i skupoće avionske karte, ja neću prisustvovati uživo, ali ću se uključiti u rad putem Skype-a.

Pregled

Sudjelovali smo na Sajmu udruga u Karlovcu i tom prilikom prikupili 70 –tak potpisa podrške našoj inicijativi za osnivanje slobodne škole.