Biblioteka o demokratskom obrazovanju i slobodnim školama

                                                   
       
 

Na stranicama EUDECA možete naći literaturu o demokratskom

obrazovanju http://www.eudec.org/Books .

   
       
       
     .  
       
       
     .