Branimir Bunjac: Škola Summerhill

Napisao: Branimir Bunjac   2.07.2005

Škola Summerhill, A. S. Neill, Zagreb, 1999.

Uz klasične, standardizirane, nastavne programe i pedagoške sheme, koje propisuju Državna ministarstva, u mnogim državama dopušta se osnivanje privatnih škola, koje provode eksperimentalne programe. Ti programi ponekad su stroži od općeprihvaćenih, pa djeca ponegdje nose uniforme, dijele se po spolovima, imaju planirano čak i slobodno vrijeme, a i za mali prekršaj, poput npr. pušenja, mogu biti izbačena iz škole. No, postoje i privatne škole u kojima se učenicima dopušta sloboda do te mjere, da se «obični» roditelj-interesent u početku zaprepasti (pozitivno ili negativno) s onim što škola nudi, u usporedbi s državnim školama. Sigurno ste čuli za škole kakve su Waldorf ili Montesorri bar okvirno, ali sumnjam da su mnogi od vas ikada imali priliku proučiti rad škole Summerhill.   

http://portal.podrum.hr/2005/07/02/skola-summerhill/