Linkovi

Životna škola - edukacijski centar za djecu i mlade
Nezadovoljni onime što škole pružaju vašoj djeci?
Pošaljite ih u pravu Životnu školu, gdje će svladati sve vještine, osnažiti vrline, usvojiti zdrave navike i razviti svoju financijsku i emocionalnu inteligenciju.
Saznajte više na: www.zivotna-skola.hr.

Obrazovanje na drugi način? Molim Vas, pogledajte  www.DrugiNacin.hr.