O demokratskim školama u Sensa klubu

Na stranicama Sensa kluba možete pročitati tekst o demokratskim školama koji je napisala predsjednica naše udruge Dragana Bolješić Knežević.