O demokratskom obrazovanju

Pogledajte ovaj kratki promocijski video organizacije IDEA: www.bit.ly/idea-video

“U demokratskim školama mladi ljudi imaju pravo odlučiti kako, što, gdje i s kim će učiti u okviru onoga što škola može ponuditi, te imaju jednako pravo glasa kod donošenja odluka koje se tiču upravljanja školom, pravila i kazni, ukoliko su kazne potrebne. Redovni demokratski sastanci na kojima svaka osoba ima jedan i jednako vrijedan glas su okosnica demokratskog obrazovanja. Demokratsko obrazovanja bez njih ne postoji.“
Vijeće EUDEC-a

Pojam demokratskog odgoja/škole nije učenje o demokraciji već podrazumijeva uključivanje demokratskih načela, demokratskog djelovanja i nerepresivnog odgoja za mir u sam proces nastave.

Efektivno i istinsko usvajanje znanja (naspram činjeničnog i enciklopedijskog) može biti ostvareno jedino kada dijete uči bez straha i stresa, a znanje koje se prenosi je podjednako i važno i zanimljivo učeniku kojem je kroz model demokratskog obrazovanja osigurano da više nije objekt, već subjekt nastavnog procesa. Kao subjekt nastavnog procesa u modelu demokratskog obrazovanja učenik po prvi puta ima slobodu odlučiti što, kada, kako i s kime želi učiti.

Djeca koja kroz demokratski način obrazovanja iskuse uzročno-posljedične veze  donošenja samostalnih odluka te primjenu demokratskih principa u nastavi vrlo lako i bez zadrške izražavaju svoje mišljenje, bore se za svoja uvjerenja, vična su grupnom radu i rješavanju problema,  poštuju tuđe mišljenje  te uspješno sudjeluju u radu zajednice.

Demokratski model obrazovanja djeci pruža mogućnost upravljanja vlastitim vremenom i izbor metoda i načina učenja. Djeca koja prolaze takav model odgoja i obrazovanja s lakoćom razvijaju nove strategije, a probleme s kojima se susreću rješavaju na kreativan i inovativan način, razvijajući sustave i alate koji im pomažu u cjeloživotnom obrazovanju.

Demokratski način obrazovanja i strukturiranja nastave u potpunosti je komplementaran s HNOS-om svojim:

  • uklanjanjem suvišnih obrazovnih sadržaja
  • suvremenim načinom poučavanja putem istraživačke nastave
  • samostalnim i skupnim radom
  • težnjom k usvajanju primjenjivog znanja i vještina
  • međukulturalnim i nacionalnim dijalogom
  • odgojem za mir
  • poštivanjem osobnosti i individualnosti svakog djeteta
  • pozivanjem djeteta s njegovom vlastitom prirodom
  • stvaranjem razrednih zajednica i vijeća učenika s elementima demokratskog upravljanja