O EUDEC-u

EUDEC Council (Upravni odbor EUDEC-a) održava tjedne sastanke putem Skype-a na kojima redovito sudjelujem. Krajem listopada odvija se i privi izravni sastanak članova upravnog odbora. Nažalost, zbog obaveza i skupoće avionske karte, ja neću prisustvovati uživo, ali ću se uključiti u rad putem Skype-a.

EUDEC je organizacija koju vode pripadnici demokratskih škola u Europskim zemljama i simpatizeri ovog vida obrazovanja. Svi rade na volonterskoj bazi i razina njihove predanosti i angažmana na izradi platforme za širenje ideje je zavidna. Pravo je zadovoljstvo sudjelovati u sastancima, diskusijama i aktivnostima.