Pregled

Sudjelovali smo na Sajmu udruga u Karlovcu i tom prilikom prikupili 70 –tak potpisa podrške našoj inicijativi za osnivanje slobodne škole.

Natjecali smo se za dodjelu sredstava iz budžeta Grada Karlovca i dobili sredstva za projekt pod nazivom Da se mene pita. U okviru projekta smo planirali rad s školskom djecom na informiranju i educiranju o demokratskom obrazovanju te suradnju s Kino Klubom Karlovac u izradi dokumentarnog filma u svrhu promoviranja rada udruge i modela obrazovanja za koji se zalažemo. Suradnja je u toku. Nismo osigurali onoliko sredstava koliko je potrebno za kompletnu izvedbu projekta. Ipak, ono što smo dobili koristimo za prijevod i titlovanje dokumentarnih filmova koje smo dobili od demokratske škole Sands i filma pod nazivom Democratic schools, koji je nastao ne IDEC-u 2005. Oba filma pružaju uvid u demokratsko obrazovanje i planiramo ih prikazivati učenicima i široj javnosti na tribinama u toku 2010. godine.

U svibnju 2009. smo posjetili Učiteljski fakultet u Rijeci gdje smo se predstavili kao udruga i prikazali gore navedene filmove studenticama, profesorima i drugim građanima koji su se odazvali pozivu.

U kolovozu 2009. sam sudjelovala na godišnjoj skupštini članova EUDEC-a u Poljskoj. Održala sam kratko izlaganje na javnoj prezentaciji demokratskog obrazovanja i Europskih inicijativa za otvaranje slobodnih škola. Govorila sam o radu udruge i problemima na koje nailazimo. Za trajanja godišnje skupštine, birani su novi članovi upravnog odbora. Kako sam surađivala s mnogima u zajednici i uz njihovu pomoć organizirala Dane demokratskog obrazovanja u Hrvatskoj, s mnogima sam se dobro upoznala. Nagovorili su me da se kandidiram za upravni odbor. Nakon promišljanja, odlučila sam se na taj korak i bila izabrana. Smatram da je to značajan iskorak za našu udrugu i da ću na ovaj način imati priliku izravno sudjelovati u kreiranju aktivnosti vezanih za demokratsko obrazovanje na Europskoj, a indirektno i na svjetskoj razini.