Sažeti pregled najznačajnijih aktivnosti i projekata do 2018. godine

• Građanske inicijative i aktivizam: Slobodna škola pruža podršku i koordinira građanske inicijative i udruge zainteresirane za pokretanje slobodnih-demokratskih škola. Uz provođenje akcija vezanih uz osnovnu djelatnost udruge, provela je projekte Udruga aktivnog građanstva u Karlovcu («Mostovi suradnje 2010.») i aktivnog građanstva mladih u Plaškom 2011. «Pokreni se» te 2012. «Budi promjena», projekti aktivnog građanstva za učenike Osnovne škole u Plaškom. 2015. godine prijavljujemo i dobijamo finacijsku podršku po natječaju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u području projekata za razvoj društvenog kapitala u zajednici (EGP i Norveški fond) za provedbu tromjesečnog projekta pod nazivom «Naše mjesto pod suncem» u kojem angažiramo volontere za uređenje prostora u vlasništvu Općine Plaški s namjerom da se isti koristi za aktivnosti udruge usmjerene na djecu i mlade i ostale ugrožene skupine u zajednici. U 2017. godini udruga se aktivno uključila u inicijativu srodnih udruga i roditelja za otvaranja prve slobodne škole u Zagrebu.

• Volonterizam: Od 2011. godine Udruga koordinira volonterski program «Pomoći u učenju» u Karlovcu kroz koji volonteri pružaju pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola u savladavanju školskih predmeta, a u 2015. Udruga isti model pokreće u Plaškom i adresira potrebu pružanja pomoći u učenju djeci iz socijalno ugroženih obitelji. S udrugom Carpe Diem iz Karlovca u 2013 i 2014. surađujemo u promicanju volontiranja i pokrećemo grupu volontera u Plaškom koja se redovito sastaje i planira aktivnosti u zajednici. U 2015. uključujemo 8 volontera u edukaciju za projektni management u sklopu projekta udruge «Turbina promjena», uključi se i ti. U 2017. i 2018. godini Udruga je partner u projektu «Volonterska školica» koje provodi skupa sa 4 organizacije civilnog društva, 9 odgojno-obrazovnih institucija i 80 učenika volontera s područja Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije. Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju društvenog i gospodarskog rasta te demokratskog razvoja u Karlovačkoj i Sisačko – moslavačkoj županiji kroz jačanje partnerstva OCD i odgojno – obrazovnih ustanova u području volontiranja, a specifični cilj projekta je uključiti kvalitetne volonterske programe u školski kurikulum i potaknuti razvoj odgoja i obrazovanja za volontiranje na području Karlovačke i Sisačko – moslavačke županije. U 2018. ugostit ćemo volontere iz drugih dijelova Hrvatske prigodom obilježavanja tjedna «Hrvatska volontira» na zajedničkoj volonterskoj akciji i organiziranom izletu na izvor Dretulje.

• Promoviranje Plačanske doline i lokalne zajednice: Udruga je pokrenula obilježavanje Dana Nikole Tesle u Plaškom s ciljem promoviranje poveznice obitelji Nikole Tesle s Plaškim. U 2016. radilo se o cjelodnevnom događaju koji je okupio oko stotinjak posjetitelja i u sklopu kojeg je otkrivena Hotspot tabla s likom Nikole Tesle i njegovog oca Milutina Tesle u parku u Plaškom, a u školi je postavljena izložba keramike, slika i ručnih radova. 2017. organizirali smo mini sajam proizvoda lokalnih OPG domaćinstava i rukotvorina nastalih na kreativnim radionicama, a u Domu kulture je održana plesno-glazbena priredba kojom je svečano obilježen ovaj dan što udruga ima namjeru učiniti tradicionalnim uz podršku ostalih u zajednici. Sudjelovali smo na velikom broju sajmova i festivala u Hrvatskoj, promovirajući aktivnosti i rad udruge, ali i cijeli naš kraj i Plaščansku dolinu općenito.

•Kreativni i rekreativni sadržaji za djecu, mlade i odrasle u Plaškom: U 2016. Udruga provodi projekt «Aktivno i kreativno» u Plaškom financiran od strane Karlovačke županije i manjim dijelom sufinanciran od strane Općine Plaški. Broj aktivno uključenih polaznika i roditelja polaznika družionica za djecu predškolske dobi, kao i rekreativnih radionica za školsku djecu, mlade i žene unutar projekta nadmašili su broj predviđenih korisnika za gotovo 50% te potvrdili potrebu za održavanjem ponuđenih modela rada sa djecom i majkama , stoga u 2017. odlučujemo proširiti i razvijati aktivnosti u 2 zasebna projekta: «Aktivno i kreativno zajedno» s fokusom na edukativno-zabavne i plesno-rekreativne družionice i radionice za djecu predškolske dobi i njihove mame, unutar kojeg je u 2017. održano ukupno 88 radionica za 60 stalnih korisnika te po prvi puta uvodimo model kreativnih radionica za djecu, mlade i odrasle «Krugovi kreativne razmjene» financijski podržan od strane Općine Plaški. U okviru Krugova u 2017. godini održalo se 32 kreativne radionice za djecu i mlade, sa ukupno 120 korisnika. Ostvarili smo i suradnju sa Osnovnom školom Plaški koju nastavljamo i obogaćujemo novim sadržajima u 2018. godini. S obzirom na dobar odaziv korisnika u 2017. na terenskoj edukaciji u prirodi, u 2018. planiramo većinu lijepog vremena iskoristiti za boravak u prirodi i edukaciju o flori našeg kraja u suradnji sa OŠ Plaški i učenicima. U sklopu ova 2 projekta u 2017. organizirali smo i niz zanimljivih gostovanja, besplatnih i lako dostupnih glazbenih i plesnih događanja za djecu i mlade Plaškog, što je praksa koju želimo nastaviti i razvijati i u ovoj godini, posebno s obzirom na potpuni nedostatak takvih događanja u Plaškom.