Zahtjev za pribavljanje pozitivnog mišljenja za osnivanje škole

Dragi članovi i ostali zainteresirani za inicijativu udruge

Napravili smo prvi službeni korak ka realizaciji našeg plana. Ovom se prilikom zahvaljujem na podršci dragim ljudima s kojima sam u jednoj pravoj, demokratskoj i timskoj suradnji napisala dokument koji je poslan Ministarstvu (MZOŠ). Ovdje ga donosimo u cijelosti (popratno pismo i dokument). Još vam samo želim napomenuti da nam je Zoe Readhead poslala svoje pismo podrške i brošuru škole Summerhill, koje sam priložila uz naš zahtjev.

Mislite pozitivne misli, širite dobre vibracije i snivajte o lokaciji.

Srdačno vaša,
Dragana Bolješić Knežević, prof.